Vriendenstichting – word vriend van het fort!

Ter ondersteuning van stichting Fort Penningsveer is de ‘Stichting Vrienden van het fort bij Penningsveer’ in het leven geroepen. Deze vriendenstichting richt zich uitsluitend op de ondersteuning van de sociale en maatschappelijke doelstellingen van de fort organisatie. Zij doet dit voornamelijk door het verwerven van fondsen bij instellingen en particulieren (‘Vrienden’). De aldus verkregen gelden worden vervolgens, naar vermogen, gebruikt om het verblijf op het fort van minder draagkrachtige groepen te ondersteunen. De stichting Vrienden van het Fort heeft eigen statuten en een eigen bestuur dat beslist over het gebruik van de beschikbare financiële middelen. De stichting is bij de fiscus geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en publiceert jaarlijks haar belangrijkste financiële gegevens. Voor het afgelopen kalenderjaar kunt u deze onderaan deze pagina vinden.

Nieuwe ‘Vrienden’ (donateurs) kunnen zich melden via een formulier dat eveneens onderaan deze pagina te vinden is.

De stichting streeft er naar om bekende Vrienden / Donateurs op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen en activiteiten op en rond het Fort. Donaties kunnen overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer NL84 RABO 0324 6129 23 ten name van Stichting Vrienden van het Fort bij Penningsveer. De Stichting Vrienden is bereikbaar op de zelfde post- en email adressen als de Stichting Fort Penningsveer.

Download hier het jaarverslag van de Vriendenstichting.

Download hier het aanmeldingsformulier voor de Vriendenstichting